Dokumenty do wyceny nieruchomości

Aby cały proces odbył się szybko i sprawnie. Należy przygotować niezbędne dokumenty do rzetelnej wyceny. Poniżej przedstawiamy Państwu listę niezbędnych dokumentów, które należy posiadać.

Prosimy o udostępnienie skanów wylistowanych dokumentów

Lokal mieszkalny

stan aktualny, rynek wtórny

 • podstawa nabycia (np. akt notarialny, umowa przedwstępna)
 • wypis z rejestru lokali (wydaje Starostwo Powiatowe/ Urząd Miasta)
 • rzut lokalu mieszkalnego, jeżeli jest dostępny,
 • projektu techniczny, zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi, jeżeli jest dostępny
 • numer księgi wieczystej

Lokal mieszkalny

rynek pierwotny

 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży zawarta z deweloperem 
 • dokumentacja techniczna: rzut lokalu, opis standardu wykonania budynku,
 • prospekt informacyjny (do uzyskania od dewelopera),
 • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • kosztorys robót wykończeniowych (jeśli dotyczy).

Budynek mieszkalny jednorodzinny

stan aktualny, rynek wtórny

 • podstawa nabycia (np. umowa przedwstępna, akt notarialny)
 • wypis z rejestru gruntów (wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy – wymagania banków)
 • wypis z kartoteki budynków (wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy – wymagania banków) 
 • wyrys z mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy – wymagania banków), 
 • projektu techniczny, zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji, z podaną powierzchnią użytkową, jeżeli jest dostępny,

Budynek mieszkalny jednorodzinny

w budowie

 • podstawa nabycia (np. umowa przedwstępna, akt notarialny)
 • dokumentacja techniczna budynku wraz z rzutami kondygnacji, parametrami technicznymi, opisem standardu wykonania budynku,
 • prospekt informacyjny (od dewelopera),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • podstawa nabycia (np. umowa przedwstępna, akt notarialny)
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • numer księgi wieczystej

Rzetelne Wyceny Sp. z o.o.
ul. Giełdowa 4C/44
01-211 Warszawa
REGON: 520580495
NIP: 5272979271
KRS: 0000935920

Specjalizujemy się w skomplikowanych wycenach nieruchomości. Świadczymy nasze usługi na terenie całej Polski. Obsługujemy przede wszystkim klientów biznesowych. Posiadamy nowoczesne rozwiązania IT umożliwiające stały dostęp do wykonanych przez nas operatów szacunkowych z każdego miejsca na świecie.

Szybki kontakt

Znajdziesz nas w tych social mediach: Facebook, LinkedIn

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Rzetelne Wyceny 2023

Handcrafted by Spectar